In English   Startsida   Kontakt   Länkar  
  • Undertextning
  • Översättning
  • Faktagranskning
  • Textbearbetning
  • Korrekturläsning

Göteborgs Översättargrupp består av nio frilansande kvalificerade översättare med mångårig erfarenhet av
mediaöversättning med betoning på undertextning för tv, bio, video och DVD.
Vi undertextar allt filmat material, och har genom åren textat program för Canal+, TV3, TV4, TV8, TV1000, SVT,
Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic, History Channel, Hallmark, Fox Kids och Nickelodeon.
Vi översätter även informationsfilmer åt företag.
Förutom mediaöversättning språkgranskar och översätter vi informationsmaterial,
reklam, manualer, tidningsartiklar och annan text.
Vi översätter från engelska, franska, italienska, norska, danska,
spanska och ungerska till svenska, samt från svenska till engelska.